Giỏ hàng
  • lien he
  • 0989 57 1001

THIẾT BỊ ÂM THANH

Loa Subwoofer OHM BRS 18

Loa Subwoofer OHM BRS 18

Liên hệ: 0989 57 1001

Loa OHM LM12

Loa OHM LM12

Liên hệ: 0989 57 1001

Loa OHM LM10 PRO

Loa OHM LM10 PRO

Liên hệ: 0989 57 1001

Main Power OHM A700

Main Power OHM A700

Giá: 10.500.000VNĐ

Main Power OHM 4850

Main Power OHM 4850

Liên hệ: 0989 57 1001

Main Power OHM 41000

Main Power OHM 41000

Liên hệ: 0989 57 1001

Micro OHM KTV 888

Micro OHM KTV 888

Giá: 8.500.000VNĐ

OHM - DSP 68

OHM - DSP 68

Liên hệ: 0989 57 1001

Loa OHM LM12 NEW

Loa OHM LM12 NEW

Liên hệ: 0989 57 1001

Loa OHM LM12 Limited

Loa OHM LM12 Limited

Giá: 39.300.000VNĐ

Main Power OHM 800

Main Power OHM 800

Giá: 15.900.000VNĐ

Micro OHM K 868

Micro OHM K 868

Giá: 5.200.000VNĐ

THIẾT BỊ ÁNH SÁNG

Đèn laser 6 mắt quét tia

Đèn laser 6 mắt quét tia

Liên hệ: 0989 57 1001

Moving beam 200

Moving beam 200

Liên hệ: 0989 57 1001

Đèn laser 2 cửa

Đèn laser 2 cửa

Liên hệ: 0989 57 1001

Đèn Nấm Trắng Xoay Laser

Đèn Nấm Trắng Xoay Laser

Liên hệ: 0989 57 1001

Đèn chớp LED mini

Đèn chớp LED mini

Liên hệ: 0989 57 1001

Đèn laser 3 mắt RGB

Đèn laser 3 mắt RGB

Liên hệ: 0989 57 1001

Đèn Moving LED four beam

Đèn Moving LED four beam

Liên hệ: 0989 57 1001

Đèn Moving head 30w

Đèn Moving head 30w

Liên hệ: 0989 57 1001

Đèn Moving head LED 9 mắt

Đèn Moving head LED 9 mắt

Liên hệ: 0989 57 1001

Đèn laser RGB 500

Đèn laser RGB 500

Liên hệ: 0989 57 1001

Moving beam 230

Moving beam 230

Liên hệ: 0989 57 1001